Contributie & Vrijwilligersbijdrage   vv 't Vliegdorp

  • Hits: 511

Incasso of Overschrijving

contributieWe staan vlak voor de 2e helft van het seizoen 2015-2016. Los van alle sportieve plannen staat ook de incasso van het 2e deel van de contributie op de agenda. Alle leden die een machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie hebben gegeven, kunnen de incasso van het resterende deel verwachten in de laatste week van januari. Zorg aub dat deze incasso mogelijk is!
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, of waar een eerdere incasso niet is gelukt krijgen ook in de laatste week van januari VIA MAIL* een overzicht van nog verschuldigde contributie.
De totale voor het seizoen 2015-2016 verschuldige contributie dient uiterlijk 14 februari 2016 betaald/ontvangen te zijn.

*Vliegdorp communiceert - in principe - via mail met haar leden. Dat is in het kader van kostenbesparing, maar ook omdat via mail veel sneller gecommuniceerd kan worden. Het is dan ook zeer belangrijk dat wij over de juiste e-mailadressen beschikken. Lees, in dat kader, ook bijgaand bericht!

De contributie

Er is natuurlijk in het verleden veel te doen geweest over verschuldigde contributie. Vaak gehoorde discussie daarbij was de breng (bestuur)- en haalplicht (leden). Moet het bestuur vooraf informeren over de te incasseren of te betalen contributie? Of mag van leden worden verwacht dat ze weten wat hun verplichtingen zijn? Wij als bestuur moeten daar inderdaad beter over communiceren. Vandaar ook dit bericht. Maar als je lid wordt van een vereniging weet je ook dat er contributie verschuldigd is. En mocht je niet weten hoeveel die contributie is, kijk dan hier eens.

Vrijwilligersbijdrage

Naast de resterende contributie wordt, zoals op de laatste ledenvergadering nog eens is bevestigd, ook de vrijwilligersbijdrage geïncasseerd of in rekening gebracht. Deze bijdrage is in het leven geroepen ten behoeve van het bemensen van met name de bar- en keukendiensten. De bijdrage voor de 2e helft van het seizoen bedraagt € 25. De bijdrage kan worden terugverdiend door het doen van bar- en of keukendiensten. Binnenkort meer nieuws over de mogelijkheden van die diensten.

  • Logo sunny website
  • Word nu lid van vv 't Vliegdorp!
  • Zonder vrijwilligers bestaat onze vereniging niet!
  • Sponsor onze vereniging al voor 75 euro per jaar!!!
rac logo
Bij ons kunt u pinnen!
zonder respect geen voetbal
KNVB
geen 18 geen druppel