ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017   vv 't Vliegdorp

 • Hits: 942

alvZoals in de nieuwsbrief al gemeld, zal op dinsdag 26 september a.s. om 20.30 de Algemene Leden Vergadering worden gehouden in het clubhuis.
U bent allemaal van harte welkom!

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Verslag vorige ALV
 3. Jaarcijfers 2016-2017
 4. Begroting 2017-2018
 5. Beleid en voortgang
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
Wilt u tevoren de cijfers al in kunnen zien, dan kunt u dat per mail verzoeken aan onze penningmeester, Frans Sturm, via penningmeester@vliegdorp.nl.


Het bestuur
 • Logo sunny website
 • Word nu lid van vv 't Vliegdorp!
 • Zonder vrijwilligers bestaat onze vereniging niet!
 • Sponsor onze vereniging al voor 75 euro per jaar!!!
rac logo
Bij ons kunt u pinnen!
zonder respect geen voetbal
KNVB
geen 18 geen druppel