ALGEMENE LEDENVERGADERING   vv 't Vliegdorp

  • Hits: 173

Op woensdag 26 september 2018 vanaf 20:00 uur nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering.
Wij voorzien de volgende agenda: 

1)  Opening
2)  Verslag vorige Algemene Ledenvergadering
3)  Jaarcijfers 2017-2018 en begroting 2018-2019
4)  Beleid en voortgang
     - Jeugd
     - Accommodatie
5)  Samenstelling bestuur
6)  Rondvraag

Heeft u zaken die u graag besproken wilt zien tijden deze ALV, stuur ons dan een mailbericht bestuur@vliegdorp.nl, dan passen wij waar gewenst de agenda aan.
Wilt u tevoren de cijfers al in kunnen zien, dan kunt u dat per mail verzoeken aan onze penningmeester, Frans Sturm, via penningmeester@vliegdorp.nl.

Graag tot 26 september !

Het Bestuur

  • Logo sunny website
  • Word nu lid van vv 't Vliegdorp!
  • Zonder vrijwilligers bestaat onze vereniging niet!
  • Sponsor onze vereniging al voor 75 euro per jaar!!!
rac logo
Bij ons kunt u pinnen!
zonder respect geen voetbal
KNVB
geen 18 geen druppel