ALV stemt in met uitbreiding bestuur en verhoging contributie   vv 't Vliegdorp

  • Hits: 451

Op woensdagavond 26 september 2018 was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vv ’t Vliegdorp bijeen. De agenda voor de vergadering was goed gevuld, de ± 30 aanwezig leden werden in ruim een uur langs de verschillende ontwikkelingen binnen de club geleid.

In het afgelopen seizoen 2017-2018

- hebben we het financieel beter gedaan dan de begroting die we hadden opgesteld. Een klein verlies, maar vanaf komend seizoen hebben we een begroting die neutraal is

- heeft de kascommissie de cijfers gecontroleerd en goed bevonden en heeft de ALV décharge verleend aan het bestuur

- zijn we in ledenaantal gegroeid en die trend zet door. We hebben meer jeugdteams, een hernieuwd damesteam en we koersen af op 230 leden (toename van 15% t.o.v. 2017)

Voor het komende seizoen 2018-2019 hebben we de volgende zaken afgestemd met de ALV:

- de contributie gaat omhoog maar Vliegdorp blijft een lage contributie hanteren ten opzichte van de andere clubs in de regio

- de contributie kan niet alleen per jaar of half jaar, maar ook per kwartaal of per maand worden betaald met een automatische incasso

- de prijzen in de kantine gaan per 1 oktober omhoog, omdat onze leveranciers ook de prijzen hebben verhoogd en we bovendien geen 6% maar 9% BTW moeten gaan betalen over de inkoop

- voor leden die geen vrijwilligerswerk doen binnen de club (minimaal 10 uur per seizoen) gaan we de vrijwilligersvergoeding van € 50,00 in rekening brengen. Dat geld helpt ons niet aan meer vrijwilligers, maar we hopen dat het een signaal is voor mensen om ook een (vaak bescheiden) taak in de club te vervullen, zoals een paar bardiensten

- we gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter, binnen de club. Een externe voorzitter bleek handig om een betere structuur te brengen, maar nu zijn we weer toe aan een club-man of –vrouw

- we breiden het bestuur uit met drie mensen! Gerard Weterman (jeugd), Bert van Dijk (senioren) en Vincent Dijker (sponsoring). We zoeken nog een bestuurslid ‘Vrijwilligerszaken’!

- sponsorcontracten met Plus Van Soest, Sunny Camp en Deventrade (Hummel) zijn met drie jaar verlengd

- we gaan dit seizoen op zoek naar 20 nieuwe bordsponsors (€ 150,00 per jaar), zodat ons nieuwe kunstgrasveld wordt omzoomd door prachtige nieuwe borden

- we gaan in overleg met de gemeente over ons huurcontract en de samenwerking met BSO Bink, zodat we die samenwerking voor de komende jaren beter kunnen vormgeven

- we schenken al onze vrijwilligers een passend cadeautje voor de komende herfst- en wintermaanden: een prachtige Vliegdorp-paraplu!

  • Logo sunny website
  • Word nu lid van vv 't Vliegdorp!
  • Zonder vrijwilligers bestaat onze vereniging niet!
  • Sponsor onze vereniging al voor 75 euro per jaar!!!
rac logo
Bij ons kunt u pinnen!
zonder respect geen voetbal
KNVB
geen 18 geen druppel