• Contributietarieven

  Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor het seizoen 2023/2024 zijn de contributietarieven als volgt:

   

  Geboortejaar 2023/2024 per jaar 2023/2024 per maand

  2019

  96,00 8,00

  2018

  102,00 8,50

  2017

  108,00 9,00

  2016

  168,00 14,00

  2015

  174,00 14,50

  2014

  180,00 15,00

  2013

  186,00 15,50

  2012

  192,00 16,00

  2011

  198,00 16,50

  2010

  204,00 17,00

  2009

  210,00 17,50

  2008

  216,00 18,00

  2007

  222,00 18,50

  2006

  228,00 19,00

  2005

  234,00 19,50

  < 2004 (senioren)

  276,00 23,00

  < 2003 (vrijdagavondcompetitie)

  138,00 11,50

   

   

 • Lidmaatschap

  Incasso momenten seizoen 2023/2024:
  De jaarlijkse contributie wordt geincasseerd rond eind oktober. Heeft u gekozen voor maandelijkse betaling, dan worden de maanden juli en augustus ineens geincasseerd in augustus, daarna incasseren wij iedere maand rond de 25e.

  Betaling
  Indien de automatische incasso wordt gestorneerd, zullen wij u éénmalig een betalingsherinnering sturen. Wanneer u ook deze niet op tijd voldoet, dan bent u of uw zoon/dochter niet speelgerechtigd.

  Wijzigingen in uw gegevens
  Zorgt u er a.u.b. voor dat uw bij ons bekende gegevens correct zijn! U bent zelf verantwoordelijk om eventueel. wijzigingen aan ons door te geven (dit kan via een email aan onze ledenadministratie). Als onze gegevens niet correct zijn loopt u kans een factuur en/of een betalingsherinnering te missen, met alle gevolgen van dien. Wij hopen dat eenieder tijdig aan zijn of haar verplichtingen zal voldoen zodat wij met plezier kunnen blijven voetballen en geen vervelende maatregelen hoeven te nemen!

  Lidmaatschap
  Het lidmaatschap vangt aan op 1 juli en eindigt per 30 juni. Bij tussentijds opzeggen vindt in beginsel geen restitutie plaats.

  Uitleg contributie
  In de contributie van alle spelende én stemgerechtigde leden is een contributie aan de KNVB inbegrepen. Hierdoor is tevens een ongevallenverzekering bij de KNVB afgesloten. Zodra de inschrijving van een lid is geaccepteerd, gaat ook de verplichting tot betaling van de verenigingscontributie in. Bovendien wordt door inschrijving toestemming aan vv ’t Vliegdorp gegeven om de contributie automatisch van de privé bankrekening af te schrijven.

  Contributie is een brengschuld
  Het initiatief om contributie te betalen ligt bij de leden. Met name wanneer een incasso niet gelukt is dient u er ZELF voor te zorgen dat de contributie alsnog wordt voldaan. Daarom heet contributie officieel ook een brengschuld. Wacht u dus niet op een herinnering, maar neem zelf het initiatief! Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen wordt een half seizoen in rekening gebracht.

  Automatische incasso
  Circa een week voorafgaand aan de incasso, ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Zorgt u a.u.b. voor voldoende saldo op uw rekening. Helaas gebeurt het nog te veel dat banken ons melden dat om ‘administratieve’ redenen geen contributie-inning mogelijk is. Dit kost het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers, onnodig extra tijd.

  Termijnen
  Standaard wordt uitgegaan van een eenmalige betaling. Na overleg met de penningmeester kan de betaaltermijn aangepast worden. U kunt dit aanvragen door een e-mail naar de penningmeester te sturen.

  Handmatige overboeking
  U kunt er ook voor kiezen om te betalen via een handmatige overboeking. Dit levert de vereniging wel extra werk en extra kosten op. Betaalt u via een handmatige overboeking, dan krijgt u in oktober de nota voor het volledige seizoen. Het factuurbedrag dient dan uiterlijk 30 november op de rekening van de vereniging te zijn bijgeschreven. Nogmaals, zorgt u voor tijdige betaling!

  Boete
  Door de KNVB of door de verenging aan het lid opgelegde boetes worden gelijktijdig met de eerstvolgende contributie-inning geïncasseerd. Het niet of te laat betalen van deze boetes betekent eveneens dat u of uw zoon/dochter NIET speelgerechtigd is. Wanneer u het niet eens bent met een opgelegde sanctie kunt u hiertegen in beroep gaan bij respectievelijk de KNVB of het verenigingsbestuur. Meer informatie over sancties kunt u krijgen bij het wedstrijdsecretariaat. Het in beroep gaan ontslaat u nimmer van het binnen de gestelde termijn betalen van de opgelegde sanctie en/of contributie. Het kan altijd voorkomen dat betaling niet lukt of niet uitkomt. Neem in dit geval ALTIJD contact op met de penningmeester. De financiële gegevens van de vereniging vindt u op de contactpagina.