• Hits: 4779

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Voor het seizoen 2022/2023 zijn de contributies als volgt 

Geboortejaar

2022/2023 per jaar

2022/2023 per maand

2018

92,40 7,70

2017

99,00

8,25

2016

105,60

8,80
2015

158,40

13,20
2014

165,00

13,75
2013

171,60

14,30
2012

178,20

14,85
2011

184,40

15,40
2010

191,40

15,95
2009

198,00

16,50
2008

204,60

17,05
2007

211,20

17,60
2006

217,80

18,15
2005

224,40

18,70
2004

231,00

19,25
< 2003 (senioren)

264,00

22,00
< 2003 (dames vrijdagavond competitie) 132,00

11,00

contributieAlleen trainen is ook mogelijk, à 50% van bovengenoemde kosten

Incasso momenten seizoen 2022/2023: 

De jaarlijkse contributie wordt geincasseerd rond eind oktober. Heeft u gekozen voor maandelijkse betaling, dan wordt deze geicasseerd rond de 25e iedere maand in rekening gebracht.

Betaling

Indien de automatische incasso wordt gestorneerd, zullen wij u éénmalig een betalingsherinnering sturen. Wanneer u ook deze niet op tijd voldoet, dan bent u of uw zoon/dochter niet speelgerechtigd.

Wijzigingen in uw gegevens
Zorgt u er a.u.b. voor dat uw bij ons bekende gegevens correct zijn! U bent zelf verantwoordelijk om evt. wijzigingen aan ons door te geven (dit kan via een email aan onze ledenadministratie). Als onze gegevens niet correct zijn loopt u kans een factuur en/of een betalingsherinnering te missen, met alle gevolgen van dien.
Wij hopen dat eenieder tijdig aan zijn of haar verplichtingen zal voldoen zodat wij met plezier kunnen blijven voetballen en geen vervelende maatregelen hoeven te nemen!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan op 1 juli en eindigt per 30 juni. Bij tussentijds opzeggen vindt in beginsel geen restitutie plaats.

Uitleg contributie
In de contributie van alle spelende én stemgerechtigde leden is een contributie aan de KNVB inbegrepen. Hierdoor is tevens een ongevallenverzekering bij de KNVB afgesloten. Zodra de inschrijving van een lid is geaccepteerd, gaat ook de verplichting tot betaling van de verenigingscontributie in. Bovendien wordt door inschrijving toestemming aan v.v ’t Vliegdorp gegeven om de contributie automatisch van de privé bank- of girorekening af te schrijven.

Contributie is een brengschuld
Het initiatief om contributie te betalen ligt bij de leden. Met name wanneer een incasso niet gelukt is dient u er ZELF voor te zorgen dat de contributie alsnog wordt voldaan. Daarom heet contributie officieel ook een brengschuld. Wacht u dus niet op een herinnering maar neem zelf het initiatief!
Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen wordt een half seizoen in rekening gebracht.

Automatische incasso
Circa een week voorafgaand aan de incasso, ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Zorgt u a.u.b. voor voldoende saldo op uw rekening. Helaas gebeurt het nog te veel dat banken ons melden dat om ‘administratieve’ redenen geen contributie-inning mogelijk is. Dit kost het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers, onnodig extra tijd.

Termijnen
Standaard wordt uitgegaan van een eenmalige betaling. Na overleg met de penningmeester kan de betaaltermijn aangepast worden. U kunt dit aanvragen door een e-mail naar de penningmeester te sturen.

Handmatige overboeking
U kunt er ook voor kiezen om te betalen via een handmatige overboeking. Dit levert de vereniging wel extra werk en extra kosten op. Betaalt u via een handmatige overboeking, dan krijgt u in juli de nota voor het volledige seizoen. Het factuurbedrag dient dan uiterlijk 31 augustus op de rekening van de vereniging te zijn bijgeschreven. Nogmaals, zorgt u voor tijdige betaling!

Boete
Door de KNVB of door de verenging aan het lid opgelegde boetes worden gelijktijdig met de eerstvolgende contributie-inning geïncasseerd. Leden zonder automatische incasso ontvangen een factuur verhoogd met € 2,50 administratiekosten per factuur. Het niet of te laat betalen van deze boetes betekent eveneens dat u of uw zoon/dochter NIET speelgerechtigd is.
Wanneer u het niet eens bent met een opgelegde sanctie kunt u hiertegen in beroep gaan bij respectievelijk de KNVB of het verenigingsbestuur. Meer informatie over sancties kunt u krijgen bij het wedstrijdsecretariaat. Het in beroep gaan ontslaat u nimmer van het binnen de gestelde termijn betalen van de opgelegde sanctie en/of contributie.
 
Het kan altijd voorkomen dat betaling niet lukt of niet uitkomt. Neem in dit geval ALTIJD contact op met de penningmeester.
De financiële gegevens van de vereniging vindt u op de contact-pagina (klik hier)