• Hits: 5354

 

Voetballen is de populairste sport van Nederland. Voetbal is er voor jong en oud en voor mannen en vrouwen (jongens en meisjes).
Voetbal is de nr. 1 sport in teamverband.

Bij vv ‘t Vliegdorp trachten we voorwaarden te creëren waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.
De spelers moeten zowel prestatief als recreatief op hun eigen niveau kunnen groeien. Daartoe bieden we onder meer een zo goed
mogelijke voetbalopleiding, waarbij het plezier niet uit het oog wordt verloren. Trainen kun je bij vv 't Vliegdorp al vanaf 4 jaar en
start je bij de kabouters. Vanaf ongeveer 7 jaar stroom je door naar een JO8 team en kun je blijven voetballen bij de jeugd tot aan de JO19.
Daarna stroom je door naar de Senioren.

De doelstellingen van vv ‘t Vliegdorp zijn opgenomen in het (jeugd-) beleidsplan. Dit plan beschrijft in detail de organisatorische kant van het
technische beleid voor de jeugdafdeling. Door middel van dit plan proberen wij het technische beleid binnen onze vereniging continu te verbeteren.
Per leeftijdsklasse zijn voor de spelers leerdoelen opgesteld en het is de bedoeling dat de trainers en leiders van de betreffende klassen,
er voor zorgen dat deze doelen worden gerealiseerd.

Elk team heeft een leider en een trainer/coach. Soms is dit dezelfde persoon, soms verdeelt men de taken iets anders en zijn er meerdere
begeleiders bij een ploeg betrokken. Verder proberen wij zoveel mogelijk trainers hun trainers diploma bij de KNVB te laten halen om onze jeugd
teams zo goed mogelijk te begeleiden.

Uiteraard worden er naast voetbal ook nog andere activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals bijvoorbeeld toernooien, sinterklaas, Vliegfeest, Pasen, etc.

Dit kunnen wij niet alleen. Mocht je interesse hebben om een handje te helpen dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met de
jeugdcommissie zodat we samen de doelstellingen kunnen realiseren.

Met vriendelijke & sportieve groet

De Jeugdcommissie

 

Jeugd- Organisatie structuur  

       123                     

 

 

 

contact