• Hits: 3766
Voetbalvereniging vv ‘t Vliegdorp heeft voor de jeugd een Technisch Jeugdcoördinator(TJC) aangesteld.  De TJC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch jeugdbeleid, het aansturen van het jeugdkader en het organiseren van voetbal activiteiten.

De technisch jeugdcoördinator van vv ‘t Vliegdorp is Piet Sandbrink.

Een veelgestelde vraag is: Wat doet een TJC nou eigenlijk?
De TJC heeft als voornaamste taak het begeleiden van de trainers en coaches van de diverse jeugdteams.
Daarbij hoort natuurlijk ook het meehelpen aan de ontwikkeling van een jeugdbeleidsplan.
In dit plan is het technische deel voor rekening van de TJC, denk dan met name aan onderwerpen zoals:
 • Hoe gaan we trainers en coaches begeleiden, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus, opleiding of door trainingsbezoeken.
 • Welke speelstijl gaan we als vereniging hanteren bij zowel 7-7 als 11-11.
 • Hoe formeren we teams, kijken we bij teamindeling alleen naar leeftijd of houden we ook ruimte om naar individuele kwaliteiten en spelvreugde te kijken.

Ons streven is om dit zoveel mogelijk in overleg te doen, het is namelijk belangrijk om deze onderwerpen zo breed mogelijk gedragen te zien binnen onze vereniging. Speerpunt voor komend seizoen is het structureren van het proces t.a.v. de teamindeling + instroming van nieuwe spelers. Hierover zal ik in overleg gaan met alle trainers en coaches van de diverse jeugd teams. Genoeg te doen dus.

TJC Contact gegevens
Piet Sandbrink 06-22555382Procedure

 • teamindeling jeugdspelers
 • instromen nieuwe spelers tijdens lopende seizoen

INLEIDING
In principe wordt één maal per jaar – tijdens de zomerstop – besloten in welke teams alle jeugdspelers (kabouters t/m JO18 teams) worden ingedeeld voor het komende voetbal seizoen. Als hoge uitzondering kunnen er ook tijdens de winterstop bepaalde verschuivingen van spelers worden overeengekomen. Gedurende dit proces wordt er gelijktijdig ook gekeken naar de KNVB klasse indeling van de diverse jeugdteams tijdens de competitie. De eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling bij de jeugd ligt bij de TJC. Dit gebeurd in overleg met de jeugdcommissie, trainers en begeleiders. Deze procedure maakt duidelijk welke uitgangspunten in beginsel bij het nemen van beslissingen over de teamindeling worden gehanteerd en hoe het proces wordt gevolgd.

UITGANGSPUNTEN BIJ DE TEAMINDELING

vv ’t Vliegdorp streeft naar een maximaal aantal spelers per team:
 • JO11 en JO12 teams van maximaal 9 spelers
 • Vanaf JO13 tm JO18 teams van maximaal 15 spelers
Ten aanzien van de team indeling hanteert vv ‘t Vliegdorp de volgende naar belang gerangschikte factoren die in beginsel gehanteerd zullen worden.
Deze criteria gelden binnen een leeftijdscategorie.
 1. Leeftijd (geboortejaar is de basis)
 2. Voetbalsterkte
 3. Trainingsinzet
 4. Gedrag

Wanneer de team indeling éénmaal definitief is vastgesteld en gecommuniceerd, zal deze nog slechts bij hoge uitzondering kunnen worden gewijzigd.
Vv ’t Vliegdorp streeft er naar om de team indeling voor het volgend voetbalseizoen ruimschoots van tevoren te publiceren op de website.


PROCEDURE
Stap 1

 • TJC i.o.m. JCIE coördinatoren bepalen hoeveel teams er het volgende jaar kunnen worden geformeerd per categorie. Basis hiervoor is het geschatte aantal jeugdspelers in de verschillende leeftijdscategorieën.
 • TJC bepaalt de "opzet" indeling van spelers op grond van leeftijd; hierbij wordt nog géén rekening gehouden met spelers die een niveau hoger kunnen spelen of lager zouden moeten spelen (op grond van dispensatie).
 • TJC en JCIE coördinatoren hebben evaluatie gesprekken met trainers en begeleiders van alle teams.
Stap 2
 • Trainers, begeleiders i.o.m. JCIE coördinatoren inventariseren of er spelers zijn die gaan stoppen met voetbal of van mogelijk van vereniging gaan veranderen. Dit wordt gecommuniceerd aan TJC.
Stap 3
 • TJC maakt "concept" teamindeling voor het volgend voetbalseizoen.
Stap 4
 • TJC, trainers & begeleiders bespreken "concept" en bepalen "voorstel" teamindeling.
 • TJC en Jeugdcommissie bespreken "voorstel" teamindeling.
 • TJC publiceert de "definitieve" teamindeling op de website.
INSTROMEN NIEUWE SPELERS
Tijdens het lopende voetbalseizoen kunnen er zich altijd nieuwe jeugd spelers melden bij de vereniging middels deze link
 • Nadat een nieuw lid is aangemeld via de algemene ledenadministratie, komt deze aanmelding terecht bij de TJC.
 • In principe start elk nieuw lid, tijdens het lopende seizoen, als "trainingslid".
 • De TJC zal op basis van leeftijd bepalen in welke categorie het nieuwe lid komt te spelen.
 • TJC zal in overleg met JCIE coördinatoren en resp. categorie trainers bepalen met welk team het nieuwe lid kan meetrainen – details worden gedeeld.
 • TJC, trainers & begeleiders bepalen indien er mogelijkheden zijn & ruimte binnen een team, of het nieuwe lid ook gewoon mee kan voetballen tijdens de wedstrijden.