• Hits: 2166

Onze huisregels voor alcoholVanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij jongeren, omdat deze nog in de groei zijn. Daarbij gaat het vooral om de hersenen, maar ook andere organen die nog in ontwikkeling zijn. Onderzoek laat zien dat er een duidelijk verband is tussen schoolverzuim en alcoholgebruik. En de kans op een alcoholverslaving is groter als op jonge leeftijd wordt begonnen met alcohol drinken. Jongeren lopen bovendien eerder een alcoholvergiftiging op dan volwassenen. Alcohol speelt daarnaast een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer. De overheid is er daarom alles aan gelegen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Per 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar ook geen alcoholhoudende drank in bezit hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages enz. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

Deze regel geldt ook bij Vliegdorp! Bij twijfel kan er naar legitimatie gevraagd worden.
Welke straf riskeren jongeren onder de 18 jaar?
Voor het drinken van een alcoholhoudende drank in het openbaar krijgen jongeren van 16 tot 18 jaar een boete van 90 euro. Jongeren onder de 16 jaar krijgen de helft opgelegd: 45 euro. Het is overigens niet strafbaar om alcohol te drinken in de privésfeer. Ook niet voor jongeren onder de 18 jaar dus. Openbare dronkenschap is wel strafbaar, maar dat geldt ook voor meerderjarigen. Horecamedewerkers van 16 en 17 jaar (bijvoorbeeld leerlingen) mogen wel alcohol verkopen, maar niet zelf nuttigen.

Welke straffen kunnen horecagelegenheden zoals sportkantines oplopen?
Bij het schenken van een alcoholhoudende drank aan een minderjarige riskeert een horecagelegenheid in eerste instantie een boete van 1360 euro. Bij herhaling wordt de boete verhoogd en kan de burgemeester zelfs besluiten de vergunning in te trekken en de horecagelegenheid te sluiten voor onbepaalde tijd. Horecagelegenheden zijn wettelijk verplicht om twee stickers te plaatsen, met daarop de teksten ‘< 18 jaar verkopen wij geen alcohol’ en ‘< 25 jaar laat je legitimatie zien’.

Controles
De controles op verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren die niet onmiskenbaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt zijn anoniem. De toezichthouders zijn onherkenbaar. Een (of meer) toezichthouder(s) komt binnen, bestelt een drankje en observeert. Wanneer er geen jongeren aanwezig zijn, gaan ze weer zonder zich bekend te hebben gemaakt. Zijn er jongeren aanwezig die volgens de toezichthouder niet onmiskenbaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, (maakt dus niet uit of ze achttien zijn) blijven de toezichthouders. Wanneer een jongere zoals hierboven omschreven bijvoorbeeld een biertje krijgt (tegen betaling) wordt deze apart genomen. De toezichthouder legitimeert zich en vraagt of de jongere bekend is dan wel of men hem kent (vriend achter de bar). Is het antwoord ontkennend dan is er sprake van een overtreding. De aanwezige bar medewerker wordt aangesproken, de toezichthouder legitimeert zicht en deelt de bar vrijwilliger mee wat haar/ zijn bevindingen zijn en zegt een boete rapport aan. Een aanwezige leidinggevende wordt eveneens op de hoogte gesteld. Het boete rapport gaat naar de jurist. De vereniging wordt aangeschreven met een vooraankondiging bestuurlijke boete waarop de vereniging haar zienswijze kan inbrengen. Daarna beslist de burgemeester of de sanctie wordt opgelegd. Voor de vereniging is het belangrijk dat ook weder verstrekking strafbaar is. Wanneer een oudere alcoholhoudende drank haalt en dat doorgeeft aan een jongere die niet onmiskenbaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, is de vereniging strafbaar. Vooral op een terras kan dit gebeuren. Het balkon bereikbaar vanuit de kantine geldt niet als terras. Er kan gerookt worden en men neemt een drankje mee.

Jong proef
Een keer per jaar worden jongeren op onderzoek gestuurd om na te gaan waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt aan jongeren die er niet uitzien als achttienjarige. Verenigingen, horeca bedrijven, slijters, supermarkten en dergelijke worden bezocht. Het gaat hierbij alleen om verstrekking en inrichting. De jongeren maken zich niet bekend. De rapportage komt later bij de bedrijven die bezocht zijn ter informatie.