• Hits: 1337


UW PRIVACY IS ONZE ZORG

  • Vliegdorp.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan onze website zal Vliegdorp.nl, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken;
  • Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics voor statistische bezoekersinformatie;
  • Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Vliegdorp.nl deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken en de door u ingevoerd gegevens te tonen op de website voor zover dat nodig is om het doel van Vliegdorp.nl te bereiken;
  • Wij verstrekken deze informatie nooit en te nimmer aan derden zonder uw expliciete toestemming;
  • Vliegdorp.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te bewaren om u later van aanvullende of nieuwe informatie te voorzien;
  • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht;
  • Vliegdorp.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

COOKIES

  • Onze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we onze website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen.Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.
  • Een goede handleiding om cookies te verwijderen of te weigeren voor de meest gebruikte internet browsers staat op de website van de Consumentenbond. Let wel; wanneer u geen cookies op Vliegdorp.nl accepteert of deze verwijdert kunnen wij een juiste werking van de diverse onderdelen van onze website niet meer garanderen.

Lees ook onze DISCLAIMER. deze vindt u hier