• Hits: 1629

50398 VrijwilligerDe algemene ledenvergadering heeft in 2014 het voorstel aangenomen om een vrijwilligersbijdrage te vragen aan de leden van VV 't Vliegdorp.

Waarom vrijwilligersbijdrage ?

Het bestuur heeft vastgesteld dat er een blijvend tekort is aan vrijwilligers. Vanwege het gebrek aan vrijwilligers staan inkomsten onder druk, bijvoorbeeld door een te magere bezetting van de kantine, of moet de club (extra) kosten maken welke vermeden zouden kunnen worden als meer vrijwilligers actief zouden zijn. Voorbeeld hiervan is de schoonmaak van kleedruimten, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke. Om deze kosten van inhuur van bedrijven, mensen en medewerkers te kunnen betalen, wordt een vrijwilligersbijdrage gevraagd aan de leden.

Doel van het invoeren van de vrijwilligersbijdrage is niet alleen deze kosten te betalen, maar ook om meer personen te enthousiasmeren om als vrijwilliger voor de 't Vliegdorp actief te zijn. De vrijwilligersbijdrage kan worden vermeden door vrijwilligers-werkzaamheden te verrichten voor de de vereniging. Welke werkzaamheden ? Op onze site en via het aanmeldformulier kun je een overzicht vinden van alle vrijwilligersfuncties.

 Regeling vrijwilligersbijdrage

De regeling van de vrijwilligersbijdrage ziet er als volgt uit:

1. De vrijwilligersbijdrage (is afkoop vrijwilligerswerk) bedraagt € 50 per jaar.
2. De bijdrage is verschuldigd per woonadres waar minstens 1 spelend lid woonachtig is.
3. De vereniging stelt jaarlijks een limitatieve lijst op met vrijwilligersfuncties.
4. Vrijstelling van de vrijwilligersbijdrage geldt voor de leden waar op het woonadres minimaal 1 vrijwilliger op peildatum actief is in een functie die voorkomt op de limitatieve lijst met vrijwilligersfuncties.
5. De peildata zijn na de start van het seizoen (in september) en halverwege het seizoen (in januari).
6. Vrijwilligers die op peildatum drie maanden actief zijn in een hierboven genoemde vrijwilligersfunctie, genereren een vrijstelling op hun huisadres voor het komende half jaar, ingaande van 1 juli danwel 1 januari.
7. Leden die aantoonbaar meer dan 5 uur vrijwilligerswerk per week te doen in een andere functie dan die op de limitatieve lijst voorkomen, kunnen het bestuur (schriftelijk) om vrijstelling van de bijdrage verzoeken.

 Aanmelden

Als je nog geen vrijwilliger van de club bent en ervoor wilt kiezen als vrijwilliger actief te worden of wil je meer informatie, meld je dan hier aan of bij de vrijwilligerscoordinator (functie vacant). 
De vrijwilligerscoordinator peilt regelmatig of je niet alleen op papier, maar ook in de praktijk je toegezegde vrijwilligersactiviteiten uitvoert.

 Afmelden

Naast het aanmelden als vrijwilliger via de vrijwilligerscoordinator of het inschrijfformulier is het ook van belang om (tijdig) te melden dat je geen vrijwilligerswerk meer wilt doen. Onze lijst met vrijwilligers blijft dan altijd "up to date" en de leden die geen vrijwilligerswerk doen, betalen dan ook de juiste contributiebijdrage, inclusief de vrijwilligersbijdrage. Als je je vrijwilligerswerk bij de vereniging wilt beëindigen, vul dan het opzegformulier "vrijwilligers" in.