UPDATE

  • Hits: 253

Alle wedstrijden zijn tot 1 april afgelast !
Tevens hebben wij besloten het advies van de KNVB op te volgen en zullen er tot nadere orde geen trainingen plaatsvinden. Ook zal de kantine gesloten zijn.

Het Bestuur

ALV benoemt nieuwe bestuurders

  • Hits: 455

Een kleine dertig leden waren op maandag 23 september aanwezig tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vv ’t Vliegdorp. Voorzitter Ton Hendrickx opende zijn laatste vergadering rond 20:15 uur, want zijn afscheid als voorzitter was al enige tijd bekend. Met hem heeft ook Marije Ringers het bestuur verlaten, met verdiend applaus van de leden en een presentje van het bestuur. Vincent Dijker en Bert van Dijk krijgen als duo-voorzitters de schone taak om de ingezette koers voort te zetten en verder uit te bouwen.

Penningmeester Frans Sturm (evenals Marco Sakkers aftredend, maar herkozen als bestuursleden) toonde fraaie cijfers met een beter financieel resultaat dan begroot. In de afgelopen drie jaar blijkt de club van een fors negatief resultaat te zijn gegroeid naar een mooi positief resultaat. “We kunnen weer gaan denken aan leuke dingen”, omschreef nieuwe voorzitter Vincent Dijker het nieuwe elan binnen de club.

Meer dan 100 nieuwe leden in drie jaar, tientallen nieuwe sponsoren, een nieuw kunstgrasveld, allemaal ontwikkelingen die het succes van vv ’t Vliegdorp op dit moment mede bepalen. Jeugdbestuurslid Gerard Weterman kwam met het meest veelbelovende nieuwtje: “Aan het begin van vorig seizoen had Vliegdorp nog 7 kabouters in de gelederen, op dit moment zijn dat er al 24 en er komen nog elke dag kinderen bij.” De investering in meer ballen voor deze kleintjes kan de begroting makkelijk aan.

Die begroting voor het aankomend seizoen zag er gedegen uit. Er is ruimte om te investeren in trainers- en scheidsrechterscursussen en in een nieuwe geluidsinstallatie voor de kantine. Dankzij de mooie financiële resultaten hoeft de contributie maar minimaal te worden verhoogd: Voor jeugdleden met 50 eurocent per maand, voor senioren met een euro per maand. De – inmiddels – oud-voorzitter sloot de vergadering af met een laatste verzoek richting de penningmeester: “Staat de begroting ook toe dat de aanwezige leden uitgenodigd kunnen worden om het eerste drankje op kosten van de club te nuttigen?” De aarzeling van de penningmeester was klein genoeg om iedereen te bedanken voor de komst en samen naar de bar te gaan.

HELAAS.......

  • Hits: 779

Alles zat mee. En toen zat de regen tegen.

Helaas kunnen we aanstaande zaterdag 3 november nog geen gebruik maken van ons nieuwe kunstgrasveld. Het weer gooide roet in het eten. Te veel regen op momenten dat het veld droog moet zijn, om te bezanden en om te vullen met rubberkorrels. Dat betekent dat we de officiële opening uitstellen tot 24 november, met onze eerstvolgende thuiswedstrijd van Vliegdorp 1.

Aanstaande maandag volgt de definitieve eindkeuring van het veld, als alles goed gaat. Dat kan betekenen dat er vanaf maandagavond al wel op het kunstgrasveld getraind zou kunnen worden. Dat is goed voor het veld, want bespelen is de beste manier om de ‘infill’ goed tussen de kunstgras-sprietjes te krijgen. Alle trainers worden hier maandag van op de hoogte gesteld.

Aanstaande zaterdag dus nog niet voetballen op het kunstgras, dat mag pas na de eindkeuring!

Het bestuur

Frits van der Vorst overleden *

  • Hits: 504

Vandaag bereikte ons het bericht dat Frits van der Vorst plotseling is overleden op 65-jarige leeftijd.

Vanaf de eerste dag dat 't Vliegdorp bestaat, was Frits al langs de lijn als trouwe supporter te vinden. Trots was hij dan ook toen eenmaal zijn kleinzoon Johan ging voetballen. Wekelijks volgde hij de wedstrijden van Johan, maar ook nadat deze stopte met voetballen bleef Frits een graag geziene gast bij 't Vliegdorp.

Wekelijks zat hij aan de "gereserveerde" stamtafel samen met zijn vrienden in de kantine van 't Vliegdorp.

Wij wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur vv 't Vliegdorp

vv ’t Vliegdorp krijgt nieuw kunstgrasveld

  • Hits: 792

Vandaag heeft de gemeente Soest het aanbesteding-bestek officieel gepubliceerd en dat betekent dat vv ’t Vliegdorp definitief een nieuw kunstgrasveld krijgt. Het wordt een nieuw, modern veld, met nieuwe ‘kooidoelen’. Verder staat in het bestek een nieuwe, geronde vezel vermeld en een dichtere mat dan nu. We gaan er dus in alle opzichten op vooruit.

De aanleg zal in de tweede helft van oktober gaan plaatsvinden, de oplevering is gepland op 3 november aanstaande. Dat betekent dat we in oktober wellicht wat moeten gaan schuiven met trainingen en thuiswedstrijden. Maar het resultaat zal meer dan de moeite waard zijn.

We hopen op ieders medewerking om dit project zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het bestuur