• Hits: 1083

alvZoals in de nieuwsbrief al gemeld, zal op dinsdag 26 september a.s. om 20.30 de Algemene Leden Vergadering worden gehouden in het clubhuis.
U bent allemaal van harte welkom!

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Verslag vorige ALV
  3. Jaarcijfers 2016-2017
  4. Begroting 2017-2018
  5. Beleid en voortgang
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
Wilt u tevoren de cijfers al in kunnen zien, dan kunt u dat per mail verzoeken aan onze penningmeester, Frans Sturm, via penningmeester@vliegdorp.nl.


Het bestuur