• Hits: 665

Een kleine dertig leden waren op maandag 23 september aanwezig tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vv ’t Vliegdorp. Voorzitter Ton Hendrickx opende zijn laatste vergadering rond 20:15 uur, want zijn afscheid als voorzitter was al enige tijd bekend. Met hem heeft ook Marije Ringers het bestuur verlaten, met verdiend applaus van de leden en een presentje van het bestuur. Vincent Dijker en Bert van Dijk krijgen als duo-voorzitters de schone taak om de ingezette koers voort te zetten en verder uit te bouwen.

Penningmeester Frans Sturm (evenals Marco Sakkers aftredend, maar herkozen als bestuursleden) toonde fraaie cijfers met een beter financieel resultaat dan begroot. In de afgelopen drie jaar blijkt de club van een fors negatief resultaat te zijn gegroeid naar een mooi positief resultaat. “We kunnen weer gaan denken aan leuke dingen”, omschreef nieuwe voorzitter Vincent Dijker het nieuwe elan binnen de club.

Meer dan 100 nieuwe leden in drie jaar, tientallen nieuwe sponsoren, een nieuw kunstgrasveld, allemaal ontwikkelingen die het succes van vv ’t Vliegdorp op dit moment mede bepalen. Jeugdbestuurslid Gerard Weterman kwam met het meest veelbelovende nieuwtje: “Aan het begin van vorig seizoen had Vliegdorp nog 7 kabouters in de gelederen, op dit moment zijn dat er al 24 en er komen nog elke dag kinderen bij.” De investering in meer ballen voor deze kleintjes kan de begroting makkelijk aan.

Die begroting voor het aankomend seizoen zag er gedegen uit. Er is ruimte om te investeren in trainers- en scheidsrechterscursussen en in een nieuwe geluidsinstallatie voor de kantine. Dankzij de mooie financiële resultaten hoeft de contributie maar minimaal te worden verhoogd: Voor jeugdleden met 50 eurocent per maand, voor senioren met een euro per maand. De – inmiddels – oud-voorzitter sloot de vergadering af met een laatste verzoek richting de penningmeester: “Staat de begroting ook toe dat de aanwezige leden uitgenodigd kunnen worden om het eerste drankje op kosten van de club te nuttigen?” De aarzeling van de penningmeester was klein genoeg om iedereen te bedanken voor de komst en samen naar de bar te gaan.