STICHTING SAMEN VOOR SOESTERBERG

  • Hits: 61

Een nieuw elan voor Soesterberg gewenst

Soesterberg staat van oudsher bekend als de bakermat van de Nederlandse luchtvaart . Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en zoekt een nieuw elan. Na 
jaren van stilstand en vergrijzing wordt er weer volop gebouwd en neemt het aantal inwoners toe. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal - culturele activiteiten houd en daarmee helaas 
nog geen gelijke tred. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving in Soesterberg laat duidelijk nog te wensen over. Daar moet nodig wat aan gebeuren vind t de nieuw opgerichte 
Stichting Samen voor Soesterberg .

Doel van de nieuwe stichting

De stichting is ervan overtuigd dat sociaal - culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over hun leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten stimuleren en mogelijk financi eel ondersteun en .

Onderzoek naar behoeften

Maar eerst willen we weten wat de Soesterbergers vinden van het huidige aanbod aan sociaalculturele voorzieningen en vooral wat er wordt g e mist. Daarom beginnen we met een enquête naar de waardering van de bestaande en de behoefte aan nieuwe activiteiten . De uitkomsten zijn van groot belang voor overleg met alle betrokkenen voor het verbeteren van de voorzieningen. We roepen daarom alle inwoners van Soesterberg op om mee te doen aan deze enquête. Dat kan eenvoudig via onze website www.samensoesterberg.nl

Doe mee , laat uw stem horen, alleen dan kunnen we er samen wat aan doen !Op de website vindt u ook meer informatie over d e nieuwe stichting. Met een contactformulier voor al uw ideeën en vragen. Na afronding van het onderzoek vind t u daar ook de criteria die gelden voor het aanvragen van een activiteitensubsidie en het aanvraagformulier zelf.

WINNAARS GCA 2020

  • Hits: 106

Onlangs maakten wij al bekend dat er door de jeugd van 't Vliegdorp weer een mooi bedrag opgehaald is voor De Grote Club Actie van 2020.
Een bedrag van maar liefst € 1.838,00 hebben de kabouters tot en met de JO13 spelers binnen gehaald. Namens 't Vliegdorp onze grote dank hiervoor.
Nu zijn we natuurlijk nieuwsgierig wie natuurlijk weer de meeste loten verkocht hebben. Heel toevallig zijn de drie beste lotenverkopers dezelfde kinderen als de top 3 van 2019, alleen dit jaar in een andere volgorde.

Dit jaar is onze grootste loten verkoper Kyan Brink uit de JO10-1 met een grote voorsprong op de nummer 2 en 3 met maar liefst 53 loten !!!
Isabelle Weterman uit de MO13-1 op de 2e plaats met 34 loten en op de voet gevolgd door de nummer 3 Thijs de Gooijer uit de JO10-1 met 33 loten.

Door de goede verkoop van Kyan en Thijs is wederom hun team, Vliegdorp JO10-1, de winnaar als team met de meest verkochte loten.

SCHOONMAAKACTIE

  • Hits: 134

Een nieuw begin van het jaar en hopelijk kunnen we weer snel de velden op.
Onze mannen van de "vrijdag middag vrijwilligers" groep hebben er in ieder geval al voor gezorgd dat de kleedkamers er weer spik en span uit zien.

Mannen bedankt !

Fijne feestdagen

  • Hits: 94

vv 't Vliegdorp wenst iedereen hele fijne feestdagen en een fantastisch, gezond en sportief 2021 toe.