• Hits: 231

Let op! 

Spelers met achterstallige contributie 2018/2019 zijn niet speelgerechtigd

Ieder jaar zijn aan het begin van het seizoen nog spelers waarvoor de contributie van het seizoen daarvoor niet is voldaan, ondanks automatische incasso en herhaalde aanmaningen. Afgelopen jaren hebben we deze leden allemaal persoonlijk gebeld of gemaild om de contributie alsnog te innen. Dat vergt zeer veel tijd en energie. Met ingang vanaf heden gaan wij het innen van achterstallige contributie daarom anders doen.

Spelers waarvan we op 1 augustus 2019 nog geen contributie en/of betaling van de vrjwilligersbijdrage hebben ontvangen over het seizoen 2018/2019, worden uitgesloten van het spelen van competitiewedstrijden.
De ledenadministratie zal deze spelers ‘blokkeren’ in het Sportlink systeem van de KNVB. De betreffende spelers kunnen als gevolg daarvan niet meer op het wedstrijdformulier worden ingevuld en in wedstrijden worden opgesteld.


De achterstallige contributie en/of vrijwilligersbijdrage moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL89 RABO 0395 215 447 t.n.v. vv ‘t Vliegdorp o.v.v. naam en factuurnummer(s). Pas nadat de speler zijn/haar contributieverplichting aantoonbaar heeft voldaan wordt de blokkade opgeheven. Voor vv ’t Vliegdorp is dit een ongebruikelijke maatregel, maar naar onze mening nodig om de jaarlijks terugkerende betalingsachterstanden strenger aan te pakken. 


Namens het bestuur