• Vrijwilligersbijdrage

  De vrijwilligersbijdrage is een extra stimulans voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om onze vereniging te helpen in plaats van deze bijdrage te betalen.


  De vrijwilligersbijdrage bedraagt € 75,00 per seizoen. Deze bijdrage wordt kwijtgescholden op het moment dat het betalende lid 10 uur aan vrijwilligerstaken heeft uitgevoerd of een van de vrijwilligersfuncties uitvoert. De vrijwilligersbijdrage geldt per gezin: een gezin met meer spelende leden betalen slechts éénmaal € 75,00

  Er zijn drie opties:

  1. De ouder/verzorger van het spelend lid of het spelend lid zelf is een vaste vrijwilliger. In dat geval is het spelend lid vrijgesteld;
  2. De ouder/verzorger van het spelend lid of het spelend lid zelf kiest voor het uitvoeren van  van 10 uur aan vrijwilligerstaken. Diverse diensten worden aangeboden via inzetrooster.nl;
  3. De ouder/verzorger van het spelend lid of het spelend lid zelf kiest voor afkoop.
   Dit kost € 75,00

  De uiteindelijke bijdrage wordt geïncasseerd aan de hand van het aantal uren dat is geregistreerd via het inzetrooster.

  De vrijwilligerstaken zijn:

  • Trainer/leider van een team
  • Scheidsrechter
  • (vaste) grensrechter (minimaal 10 wedstrijden)
  • vaste spelbegeleider
  • Bardiensten
  • Keukendiensten
  • Lid van commissie zoals bijvoorbeeld evenementencommissie, sponsorcommissie etc